ОФЕРТА
за излъчване на реклама
на честотата на “Шлагер радио” - 90.5MHz

1. Цени и време на излъчване в рекламен блок

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек. Времетраене-50 сек. Времетраене-60 сек.
А 06:00–09:00 5 лв. 7 лв. 10 лв. 12 лв. 16 лв. 20 лв.
Б 09:00-16:00 ч. 8 лв.: 10 лв. 14 лв. 16 лв. 20 лв. 25 лв.
В 16:00-20:00 ч. 7 лв.: 8 лв. 15 лв. 18 лв. 22 лв. 28 лв.
Г 20:00-24:00 ч. 4 лв.: 6 лв. 8 лв. 10 лв. 13 лв. 15 лв.
Д 24:00-06:00 ч. 3 лв.: 5 лв. 7 лв. 9 лв. 10 лв. 12 лв.
*Обадете се - при нас клиентите получават персонално отношение

Цена за излъчване на рекламен репортаж/интервю:
1 минута - 120,00 лв
2 минути - 200,00 лв
3 минути - 270,00 лв
5 минути - 400,00 лв
Над 5 минути - по 75 лв. на минута.

Цена за игра:
до 20 минути - 200,00 лв
до 40 минути - 400,00 лв

Цена за рубрика:
до 15 минути - 400,00 лв
до 30 минути - 700,00 лв

Изработка на рекламен клип
Рекламен клип с продължителност до 20 сек. - 90,00 лв.
Рекламен клип с продължителност до 30 сек. - 150,00 лв.
Рекламен клип с продължителност над 30 сек. - по договаряне.

Посочените цени са в лева без включен ДДС. Цените са валидни от 01.01.2021 год.
Изтеглете ценовата листа

ОФЕРТА “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023"
1. Цени и време на излъчване на рекламен клип:

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек.
А 06:00–08:00 7 лв. 9 лв. 11 лв.
Б 08:00-16:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
В 16:00-18:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
Г 18:00-20:00 ч. 7 лв.: 9 лв. 11 лв.
Д 20:00-24:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.
Е 24:00-06:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.

 

2. Отстъпки за количество:
до 100 излъчвания - без отстъпка
от 201 до 400 излъчвания - 5%
от 401 до 600 излъчвания - 8%
от 601 до 900 излъчвания - 10%
над 900 излъчвания – по договаряне

3. Отстъпки за брой излъчвания на ден:
5 бр. - 2 %
6 бр. - 4 %
над 6 бр. - 5 %

4. Цена за излъчване на рекламен репортаж или интервю:
1 минута - 300,00 лв.
2 минути - 400,00 лв.
3 минути - 500,00 лв.
5 минути - 600,00 лв.

Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.
В посочените цени не е включен ДДС .

Изтегли оферта МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г. - Радио Шлагер

ОФЕРТА ЗА
„ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 И ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2024"

1. Цени и време на излъчване на рекламен клип:

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек.
А 06:00–08:00 7 лв. 9 лв. 11 лв.
Б 08:00-16:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
В 16:00-18:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
Г 18:00-20:00 ч. 7 лв.: 9 лв. 11 лв.
Д 20:00-24:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.
Е 24:00-06:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.

 

2. Отстъпки за количество:
до 100 излъчвания - без отстъпка
от 201 до 400 излъчвания - 5%
от 401 до 600 излъчвания - 8%
от 601 до 900 излъчвания - 10%
над 900 излъчвания – по договаряне

3. Отстъпки за брой излъчвания на ден:
5 бр. - 2 %
6 бр. - 4 %
над 6 бр. - 5 %

4. Цена за излъчване на рекламен репортаж или интервю:
1 минута - 300,00 лв.
2 минути - 400,00 лв.
3 минути - 500,00 лв.
5 минути - 600,00 лв.

Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.
В посочените цени не е включен ДДС .

ДОГОВОР ГЕРБ ЕВРО ПАРЛАМЕНТ СТР.1 2024
ДОГОВОР ГЕРБ ЕВРО ПАРЛАМЕНТ СТР.2 2024
ДОГОВОР ГЕРБ НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ СТР.1 2024
ДОГОВОР ГЕРБ НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ СТР.2 2024

Ани Демирджиева

гр Русе, ул Църковна независимост 16, ет 15
0899903936