ОФЕРТА
за излъчване на реклама
на честотата на “Шлагер радио” - 90.5MHz

1. Цени и време на излъчване в рекламен блок

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек. Времетраене-40 сек. Времетраене-50 сек. Времетраене-60 сек.
А 06:00–09:00 5 лв. 7 лв. 10 лв. 12 лв. 16 лв. 20 лв.
Б 09:00-16:00 ч. 8 лв.: 10 лв. 14 лв. 16 лв. 20 лв. 25 лв.
В 16:00-20:00 ч. 7 лв.: 8 лв. 15 лв. 18 лв. 22 лв. 28 лв.
Г 20:00-24:00 ч. 4 лв.: 6 лв. 8 лв. 10 лв. 13 лв. 15 лв.
Д 24:00-06:00 ч. 3 лв.: 5 лв. 7 лв. 9 лв. 10 лв. 12 лв.
*Обадете се - при нас клиентите получават персонално отношение

Цена за излъчване на рекламен репортаж/интервю:
1 минута - 120,00 лв
2 минути - 200,00 лв
3 минути - 270,00 лв
5 минути - 400,00 лв
Над 5 минути - по 75 лв. на минута.

Цена за игра:
до 20 минути - 200,00 лв
до 40 минути - 400,00 лв

Цена за рубрика:
до 15 минути - 400,00 лв
до 30 минути - 700,00 лв

Изработка на рекламен клип
Рекламен клип с продължителност до 20 сек. - 90,00 лв.
Рекламен клип с продължителност до 30 сек. - 150,00 лв.
Рекламен клип с продължителност над 30 сек. - по договаряне.

Посочените цени са в лева без включен ДДС. Цените са валидни от 01.01.2021 год.
Изтеглете ценовата листа

ОФЕРТА “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023"
1. Цени и време на излъчване на рекламен клип:

.. Часови пояси на излъчване Времетраене-10 сек. Времетраене-20 сек. Времетраене-30 сек.
А 06:00–08:00 7 лв. 9 лв. 11 лв.
Б 08:00-16:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
В 16:00-18:00 ч. 12 лв.: 14 лв. 16 лв.
Г 18:00-20:00 ч. 7 лв.: 9 лв. 11 лв.
Д 20:00-24:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.
Е 24:00-06:00 ч. 6 лв.: 7 лв. 9 лв.

 

2. Отстъпки за количество:
до 100 излъчвания - без отстъпка
от 201 до 400 излъчвания - 5%
от 401 до 600 излъчвания - 8%
от 601 до 900 излъчвания - 10%
над 900 излъчвания – по договаряне

3. Отстъпки за брой излъчвания на ден:
5 бр. - 2 %
6 бр. - 4 %
над 6 бр. - 5 %

4. Цена за излъчване на рекламен репортаж или интервю:
1 минута - 300,00 лв.
2 минути - 400,00 лв.
3 минути - 500,00 лв.
5 минути - 600,00 лв.

Схемата на излъчване и плащане са предмет на отделен договор.
В посочените цени не е включен ДДС .

Изтегли оферта МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г. - Радио Шлагер

Ани Демирджиева

гр Русе, ул Църковна независимост 16, ет 15
0899903936